Entitats col·laboradoresdimarts, 13 de febrer de 2018

Nova Junta de la Unió Musical Covarxina


A la foto falta Carlos Zaragozá Salvador

Després de la votació, els membres que van eixir són els següents:
 • Socis músics:

Aida Gargallo Albert
Raúl Sales Gargallo
Raquel Tena Porcar

 • Socis no músics:

Francesc Xavier Adell Serret
Agustín Bort Pastor
Jaime Gargallo Saura
Fina Salvador Muñoz
Ramiro Tena Ferreres

Els membres que continuen formant part de la Junta durant 2 anys més són:

 • Socis músics:

Maria Miralles Boira
Jesús Salvador Nos
Carlos Zaragozá Salvador


 • Socis no músics:

Cathy Pallú

Volem agrair a Francis Forés i a Mª Carmen Barreda la tasca que han realitzat durant els darrers 4 anys. 

dissabte, 10 de febrer de 2018

Assemblea General Ordinària 2017


El dissabte 10 de febrer de 2018, va tindre lloc l'Assemblea General Ordinària de 2017 de la Unió Musical Covarxina en el Saló d'Actes de la Caixa Rural a les 18.30 h. 
Ordre del dia:
 • Aprovació, si escau, de l'acta de l'assemblea anterior.
 • Resum d'activitats realitzades per la Unió Musical Covarxina durant l'any 2017.
 • Proposta de les activitats a realitzar per la Unió Musical Covarxina durant l'any 2018.
 • Aprovació dels comptes generals de l'exercici de 2017.
 • Aprovació del pressupost elaborat per la Junta Directiva per a l'any 2018.
 • Elecció de part de la Junta Directiva.
 • Precs i preguntes.