Entitats col·laboradoresdimecres, 3 de febrer de 2016

Nova Junta de la Unió Musical Covarxina 2016


El 30 de gener de 2016 es va celebrar l'assemblea general ordinària de 2015 de la U.M.C. en la que es va elegir una part de la junta: 

Socis músics elegits:
Jesús Salvador Nos amb 27 vots
María Miralles Boira amb 27 vots 
Carlos Zaragozá Salvador amb 27 vots

Sòcia no músic elegida:
Catherine Pallu Cucala amb 21 vots

Els membres de la junta que continuen son:  

Socis músics:   
Raúl Sales Gargallo 
Aida Gargallo Albert 
Raquel Tena Porcar 

Socis no músics:
Jaime Gargallo Saura 
Fina Salvador Muñoz 
Agustín Bort Pastor 
Francisco Jesús Forés Capsir 
Carmen Barreda Villalonga 

Cal donar les gràcies per la seua dedicació desinteresada durant els darrers anys a la Unió Musical Covarxina, al membre de la junta que ara la deixa: 

Soci no músic:  
Antonio José Martínez Masegosa

En la votació van participar 39 socis.