Entitats col·laboradoresdissabte, 30 de gener de 2016

Assemblea General Ordinària 2015


El dissabte 30 de gener de 2016, tindrà lloc l’Assemblea General Ordinària de 2015 de la Unió Musical Covarxina en el Saló d’Actes de la Caixa Rural a les 18.30 h. 

Ordre del dia:
  • Aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
  • Resum d’activitats realitzades per la Unió Musical Covarxina durant l’any 2015.
  • Proposta de les activitats a realitzar per la Unió Musical Covarxina durant l’any 2016.
  • Aprovació dels comptes generals de l’exercici de 2015.
  • Aprovació del pressupost elaborat per la Junta Directiva per a l’any 2016.
  • Renovació de part de la Junta Directiva.
  • Precs i preguntes.