Entitats col·laboradoresdissabte, 28 de gener de 2012

Assemblea General Ordinària 2011


El proper dissabte 28 de gener de 2012, tindrà lloc l’Assemblea General Ordinària de 2011 de la Unió Musical Covarxina en el Saló d’Actes de la Caixa Rural a les 18:00h en 1a convocatòria i a les 18:30h en 2a convocatòria. 

Abans, a les 17:00 h, es projectarà un vídeo de l’actuació de la nostra Banda a l’Auditori de Castelló el 6 de març de 2011 per a totes les persones interessades.

Ordre del dia:
1.    Aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
2.    Resum d’activitats realitzades per la Unió Musical Covarxina durant l’any 2011.
3.    Proposta de les activitats a realitzar per la Unió Musical Covarxina durant l’any 2012.
4.    Aprovació dels comptes generals de l’exercici del 2011.
5.    Aprovació del pressupost elaborat per la Junta Directiva per a l’any 2012.
6.    Renovació de la meitat de la Junta Directiva.
7.    Precs i preguntes.

Si eres soci músic o no músic i et vols presentar a l'elecció com a membre de la Junta Directiva, ficat en contacte amb un membre actual de la Junta o comunica-ho al correu: uniomusicalcovarxina@gmail.com abans del 31 de desembre de 2011.
Es poden consultar els llistats de socis músics i no músics, entre els que s'elegiran 3 socis músics i 2 socis no músics, per a canviar la mitja junta.