Entitats col·laboradoresdissabte, 22 de febrer de 2014

Carnestoltes de l'AMPA 2014 
La Banda Juvenil de la Unió Musical Covarxina va participar en el passacarrer de Carnestoltes que va organitzar l'AMPA del CEIP La Moreria el disssabte 22 de febrer a les 16.30 hores.

  • Pots vore la gravació que Vinromà TV va fer del Carnestoltes de l'AMPA 2014.
  

dilluns, 3 de febrer de 2014

Nova Junta de la Unió Musical Covarxina 2014


L'1 de febrer de 2014 es va celebrar l'assemblea general ordinària de 2013 de la U.M.C. en la que es va elegir mitja junta nova:

Socis músics:
Raúl Sales Gargallo amb 22 vots
Aida Gargallo Albert amb 19 vots
Raquel Tena Porcar amb 10 vots

Socis no músics:
Jaime Gargallo Saura amb 24 vots
Fina Salvador Muñoz amb 24 vots
Agustín Bort Pastor amb 23 vots
Francisco Jesús Forés Capsir amb 19 vots
Carmen Barreda Villalonga amb 17 vots

Els membres de la junta que continuen son:  

Socis músics:  
Jesús Salvador Nos
María Miralles Boira 

Carlos Zaragozá Salvador

Socis no músics:
Antonio José Martínez Masegosa

Cal donar les gràcies per la seua dedicació desinteresada durant els darrers anys a la Unió Musical Covarxina, als membres de la junta que ara la deixen:


Socis músics:
Ivan Sales Ferreres
Raúl Sales Gargallo
Vicente Zaragozá Julián


Socis no músics:
 

Gaspar Gargallo Saura
Elvira Barreda Villalonga
Juan Ramiro Tena Ferreres
César Gascó Serret
Sara Giner Alcácer (dimisió)

dissabte, 1 de febrer de 2014

Assemblea General Ordinària 2013


El dissabte 1 de febrer de 2014, va tindre lloc l’Assemblea General Ordinària de 2013 de la Unió Musical Covarxina en el Saló d’Actes de la Caixa Rural a les 18.30h. 

Ordre del dia:
  • Aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
  • Resum d’activitats realitzades per la Unió Musical Covarxina durant l’any 2013.
  • Proposta de les activitats a realitzar per la Unió Musical Covarxina durant l’any 2014.
  • Aprovació dels comptes generals de l’exercici de 2013.
  • Aprovació del pressupost elaborat per la Junta Directiva per a l’any 2014.
  • Renovació de la meitat de la Junta Directiva.
  • Precs i preguntes.