Entitats col·laboradoresdissabte, 1 de febrer de 2014

Assemblea General Ordinària 2013


El dissabte 1 de febrer de 2014, va tindre lloc l’Assemblea General Ordinària de 2013 de la Unió Musical Covarxina en el Saló d’Actes de la Caixa Rural a les 18.30h. 

Ordre del dia:
  • Aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
  • Resum d’activitats realitzades per la Unió Musical Covarxina durant l’any 2013.
  • Proposta de les activitats a realitzar per la Unió Musical Covarxina durant l’any 2014.
  • Aprovació dels comptes generals de l’exercici de 2013.
  • Aprovació del pressupost elaborat per la Junta Directiva per a l’any 2014.
  • Renovació de la meitat de la Junta Directiva.
  • Precs i preguntes.