Entitats col·laboradoresdimecres, 7 de gener de 2015

Assemblea General Ordinària 2014


El dissabte 24 de gener de 2015 a les 18.30 h, tindrà lloc l’Assemblea General Ordinària de 2014 de la Unió Musical Covarxina en el Saló d’Actes de la Caixa Rural. 


Assemblea de 2013
Ordre del dia:
  • Aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
  • Resum d’activitats realitzades per la Unió Musical Covarxina durant l’any 2014.
  • Proposta de les activitats a realitzar per la Unió Musical Covarxina durant l’any 2015.
  • Aprovació dels comptes generals de l’exercici de 2014.
  • Aprovació del pressupost elaborat per la Junta Directiva per a l’any 2015.
  • Precs i preguntes.