Entitats col·laboradoresdissabte, 12 de gener de 2013

Assemblea General Ordinària 2012


El dissabte 12 de gener de 2013, va tindre lloc l’Assemblea General Ordinària de 2012 de la Unió Musical Covarxina en el Saló d’Actes de la Caixa Rural a les 16:30h en 1a convocatòria i a les 17:00h en 2a convocatòria. 

Ordre del dia:
  1. Aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
  2. Resum d’activitats realitzades per la Unió Musical Covarxina durant  l’any 2012.
  3. Proposta de les activitats a realitzar per la Unió Musical Covarxina durant l’any 2013.
  4. Aprovació dels comptes generals de l’exercici del 2012.
  5. Aprovació del pressupost elaborat per la Junta Directiva per a l’any 2013.
  6. Precs i preguntes.