Entitats col·laboradoresdiumenge, 4 d’abril de 2010

La banda a Pasqua
El Divendres Sant i el Dia de Pasqua la banda és una peça molt important, tant en la festa religiosa com en la festa dels quintos.