Entitats col·laboradoresdissabte, 8 d’abril de 2017

Assemblea General Ordinària 2016


El dissabte 8 d'abril de 2017, va tindre lloc l’Assemblea General Ordinària de 2016 de la Unió Musical Covarxina en el Saló d’Actes de la Caixa Rural a les 18.30h. 

Ordre del dia:

      • Aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
      • Resum d’activitats realitzades per la Unió Musical Covarxina durant l’any 2016.
      • Proposta de les activitats a realitzar per la Unió Musical Covarxina durant l’any 2017.
      • Aprovació dels comptes generals de l’exercici de 2016.
      • Aprovació del pressupost elaborat per la Junta Directiva per a l’any 2017.
      • Precs i preguntes.