Entitats col·laboradoresdilluns, 3 de febrer de 2014

Nova Junta de la Unió Musical Covarxina 2014


L'1 de febrer de 2014 es va celebrar l'assemblea general ordinària de 2013 de la U.M.C. en la que es va elegir mitja junta nova:

Socis músics:
Raúl Sales Gargallo amb 22 vots
Aida Gargallo Albert amb 19 vots
Raquel Tena Porcar amb 10 vots

Socis no músics:
Jaime Gargallo Saura amb 24 vots
Fina Salvador Muñoz amb 24 vots
Agustín Bort Pastor amb 23 vots
Francisco Jesús Forés Capsir amb 19 vots
Carmen Barreda Villalonga amb 17 vots

Els membres de la junta que continuen son:  

Socis músics:  
Jesús Salvador Nos
María Miralles Boira 

Carlos Zaragozá Salvador

Socis no músics:
Antonio José Martínez Masegosa

Cal donar les gràcies per la seua dedicació desinteresada durant els darrers anys a la Unió Musical Covarxina, als membres de la junta que ara la deixen:


Socis músics:
Ivan Sales Ferreres
Raúl Sales Gargallo
Vicente Zaragozá Julián


Socis no músics:
 

Gaspar Gargallo Saura
Elvira Barreda Villalonga
Juan Ramiro Tena Ferreres
César Gascó Serret
Sara Giner Alcácer (dimisió)